Tel: 040-2070702

Spoed binnen praktijkuren: 040-2046873
Spoed buiten praktijkuren: 0900-2049220
Bel 112 bij levensbedreigende situaties

Praktijk ondersteuning

 

PRAKTIJK ONDERSTEUNER SOMATIEK
In de praktijk zijn vier praktijkondersteuners werkzaam. Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen of assistentes die in opdracht van uw huisarts patiënten begeleiden en controles uitvoeren op het gebied van bijv: Suikerziekte, Astma en hoge bloeddruk. Dit gebeurt volgens protocollen en in nauwe samenwerking met de huisarts. Zij hebben spreekuur in het souterrain van de apotheek; bereikbaar via de hoofdingang van de praktijk, waarna u de lift/trap kunt nemen. Voor vragen en het maken van afspraken zijn zij bereikbaar via 040-2070702, toets 6. Hier kunt u het antwoordapparaat in spreken, waarna de praktijkondersteuner u terugbelt.

De praktijkondersteuners die bij Vlaslant werken zijn in dienst van POZOB (PraktijkOndersteuning Zuid-Oost Brabant). Dit is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de Kempen met het Diagnostisch Centrum Eindhoven. De eindverantwoordelijkheid van hun handelen ligt bij uw huisarts.

Caren Borst begeleidt de patiënten voor dokter Corbey

Ilona Fransen-van Puyenbroek begeleidt de patiënten voor dokter Jiskoot en dokter de Boer

Dieneke Uringa begeleidt de patiënten voor dokter Mertens.

Inge Vossen begeleidt de patiënten voor dokter De Boer en het zorgprogramma kwetsbare ouderen voor dokter Corbey en de Boer

Petra Maas begeleidt patiënten in het zorgprogramma kwetsbare ouderen voor dokter Mertens.

 

PRAKTIJK ONDERSTEUNER GGZ

Jeanne Smits en Brigitte Soetens zijn praktijkondersteuners GGZ. Mocht u bij uw huisarts komen met pyschische klachten dan kan deze een afspraak voor u inplannen bij deze praktijktijkondersteuner. Zij zal met u de klachten en hulpvragen verder in kaart brengen. Samen wordt er gekeken of gesprekken bij Jeanne of Brigitte helpend voor u zijn of dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is. In het laatste geval adviseert zij waar u het beste kunt worden geholpen kunt worden en zal zij zorgdragen voor een verwijzing.

Indien u uw afspraak bij de praktijkondersteunster-GGZ niet kunt nakomen, wilt u deze dan minstens 24 uur van te voren af zeggen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt u hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten voor dit niet-verschenen-tarief bedragen 25 euro. Toelichting: Het is voor de praktijkondersteunster-GGZ hinderlijk als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Er wordt tijd per patiënt gereserveerd en op dat moment had iemand anders geholpen kunnen worden. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen introduceren wij een niet-verschenen-tarief. Dit tarief zal bij de patiënt zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 

Op onderstaande link vindt u een filmpje met uitleg over de kosten van het zorgprogramma van de praktijkondersteuners.

https://youtu.be/Ipx93Am4rJk